login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie - projekt edukacyjny
 

                       Projekt edukacyjny

                 „Media znamy i z nich korzystamy"

 

Klasy I –III w roku szkolnym  2017/2018 realizowały projekt : „Media znamy i z nich korzystamy".

W ramach tego projektu  klasy podjęły następujące działania :


·                SPOTKANIE  Z DZIENNIKARZEM SPORTOWYM


 

  Aktor, sportowiec, kibic – Michał Chmielewski o specjalizacjach żurnalistyki!

Michał Chmielewski – dziennikarz „Przeglądu Sportowego" był bohaterem spotkania z uczniami Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie. Zaproszony gość opowiedział dzieciom o swojej interesującej pracy, która jest także jego pasją. Praktyczna lekcja oparta była o filmiki obrazujące dziennikarską profesję, zza przysłowiowych kulis. W praktyce wykonywanie tego zawodu wiąże się z posiadaniem wachlarza nietuzinkowych umiejętności. Dzieci skrupulatnie wymieniły cechy, które powinny opisywać dobrego reportera: „wesoły, mądry, tajemniczy, ciekawski, sprawiedliwy, cierpliwy i przede wszystkim prawdomówny".

Komentator sportowy efektownie zaprezentował specjalizacje, którymi na co dzień się zajmuje: „Żeby być dobrym lekarzem, strażakiem czy dziennikarzem – należy się interesować, poświęcać swój czas i po prostu tym żyć" – tłumaczył reporter. Gospodarz niecodziennych zajęć wytłumaczył dzieciom dlaczego warto stać się aktorem, sportowcem i kibicem wykonując zawód dziennikarza. Bycie aktorem to odnajdywanie się w różnych sytuacjach, które nierzadko potrafią zaskoczyć. Czuć się kibicem to stawianie się w sytuacji emocjonujących przeżyć, które towarzyszą sportowym wydarzeniom, natomiast stanie się zawodnikiem pozwala zrozumieć walczących o podium.

Zajęcia były różnorodne. Alternatywne zadawanie pytań, wcielanie się w role różnych sportowców inspirowało uczniów do poruszania coraz ciekawszych kwestii i formowania mądrych wypowiedzi.

Lekcja zakończyła się sportowym przybiciem piątki dziennikarzowi na medal!

                                                                                                                         K.B


 (szerokość: 730 / wysokość: 486)

  (szerokość: 730 / wysokość: 486)


                                                                                                                                                                        K.B


·                             

·      SPOTKANIE Z  REPORTERKĄ GAZETY CHOJNOWSKIEJ


Jak się chce być dziennikarzem, to trzeba się szybko zastanawiać" - dziennikarska„burza mózgów" w klasie III
4 czerwca w Szkole Podstawowej nr 4 odbyła się lekcja poświęcona dziennikarstwu. Klasę trzecią odwiedziła Katarzyna Burzmińska z redakcji Gazety Chojnowskiej by zaprezentować dzieciom różne style żurnalistyki. Na początek dzieci otrzymały zadanie, które wymagało kreatywnego myślenia. Szybko dopasowały słowa klucze, które odpowiednio należały do felietonistów, reporterów, korespondentów, komentatorów, prezenterów. Następnie stworzonych zostało pięć redakcji, w których działali liderzy i ich współpracownicy. Trzecioklasiści otrzymali zadania związane z daną dziedziną dziennikarską. Prezentacja pogody, wydarzenia sportowego czy opisu własnej szkoły poszła im doskonale. Mali redaktorzy szybko odnaleźli się w przypisanych rolach. Ich praca została doceniona gromkimi brawami i pamiątkowymi dyplomami
.

                                                                                                                                K.B


 (szerokość: 730 / wysokość: 486)

 (szerokość: 730 / wysokość: 486)

                                                                

·                                                                   WIZYTA W SIEDZIBIE  RADIA PLUS


30 maja  uczniowie klas I d  oraz III a  uczestniczyli w wycieczce do Legnicy, której główną atrakcją  była wizyta w siedzibie  Redakcji Radia Plus.  W trakcie tego spotkania  dzieci  obejrzały  pomieszczenia, w których na co dzień pracują profesjonaliści. Redaktor opowiedział uczniom o pracy dziennikarzy oraz zapoznał ich z zasadami funkcjonowania radia. Chętnie też odpowiadał na pytania dzieci. Niesamowite wrażenie na  uczniach zrobiła wizyta w studio antenowym, gdzie zobaczyli jak wygląda praca dziennikarza podczas realizacji programu na żywo. Oprócz tego mogli wejść  do drugiego  ważnego  pomieszczenia - newsroomu , w którym przygotowuje się wiadomości prezentowane na antenie radia oraz odbierane są  telefony od słuchaczy.  Niecodzienne spotkanie w studio radiowym dostarczyło dzieciom ogromnej wiedzy  i rozbudziło zainteresowanie dziennikarstwem.

                                                                                                         A.G


(szerokość: 750 / wysokość: 499)

(szerokość: 750 / wysokość: 499)


                                                   

·                                          WIZYTĄ W REDAKCJI  „GAZETY CHOJNOWSKIEJ"


29 maja uczniowie klasy I b odwiedzili redakcję naszej lokalnej gazety. Podczas spotkania z panią redaktor E. Grześkowiak dowiedzieli się w jaki sposób powstaje „Gazeta Chojnowska". Poznali też nowe, fachowe określenia: skład, łamanie, szpalta, szczotka. Wiedzą, że nie każdy może zostać dziennikarzem, gdyż musi to być osoba odznaczająca się określonymi cechami: umiejętnością nawiązywania kontaktów, śmiałością, przebojowością, łatwością pisania -  i to bez błędów oraz obiektywizmem i rzetelnością. Wszystkie pierwszaki cieszą się, że w Chojnowie jest gazeta,  w której pisze się o bliskich nam sprawach i wydarzeniach. Dziękują za fachowe informacje i rozbudzenie „dziennikarskiego ducha".

                                                                                                   G.K


(szerokość: 375 / wysokość: 281) (szerokość: 375 / wysokość: 281)

                                                                   

·                                                                                                

·                                                                 BEZPIECZNY I NTERNET


W ramach tego przedsięwzięcia klasa I c podjęła aktywność związaną z przypomnieniem zasad bezpiecznego korzystania z zasobów sieciowych. Przeprowadzone zostały zajęcia profilaktyczne na temat bezpiecznego korzystania z Internetu i cyberprzemocy. Zajęcia te pozwoliły uświadomić jakie zagrożenia czyhają na nich w „świecie internetowym" i jak zachować się w takich sytuacjach. Uczniowie poznali zasady, którymi należy się kierować podczas surfowania w Internecie oraz zasady kulturalnego zachowania się w sieci.

   Na zajęciach komputerowych odbyły się pokazy multimedialne, animacje dla dzieci na w/w tematy, które potem zostały szczegółowo omówione. W trosce o bezpieczne korzystanie z Internetu zapoznano dzieci ze stroną internetową, na której można szukać pomocy, informacji w razie niebezpiecznych sytuacji, to uczniów zainspirowało do dalszej pracy ze stroną:    www.sieciaki.pl

                                                                                                                                                                                  B.W


  (szerokość: 375 / wysokość: 281) (szerokość: 375 / wysokość: 281)

                                                                                 

·                                                                                  

·                                                       SPOTKANIE Z INFORMATYKIEM


 (szerokość: 190 / wysokość: 253)Uczniowie naszej szkoły coraz częściej korzystają z zasobów Internetu przygotowując się do różnorodnych tematów lekcyjnych i konkursów. Dlatego też konieczna jest edukacja dzieci mająca na celu uświadomienie im zagrożeń i sposobów przeciwdziałania niebezpieczeństwom.

W związku z tym w  klasie Ia i Id gościł  informatyk- pan Grzegorz Wiszniowski. Przekazał on dzieciom w sposób przejrzysty  i zrozumiały wiedzę i udzielił wskazówek,  jak przyjemnie i bezpiecznie korzystać z mediów społecznościowych.

Zdajemy sobie sprawę, że bardzo wielu naszych wychowanków ma dostęp do sieci poza murami szkoły. Wielu uczniów korzysta z sieci w domu, u kolegi często bez nadzoru dorosłych. Dlatego tak ważne jest, aby nasi uczniowie i ich rodzice zdawali sobie sprawę z zagrożeń jakie niesie ze sobą rozwój cyberprzestrzeni.

Spotkanie z panem Grzegorzem Wiszniowskim  dostarczyło  uczniom wiele cennych informacji, które z pewnością  wykorzystają właściwie podczas korzystania w różnych miejscach z Internetu.

                                                                                                          A.G


 (szerokość: 750 / wysokość: 562)

 (szerokość: 750 / wysokość: 562)

   E.R

                                                                                      


 

      

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie