Warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień


 

W marcu gościł w naszej szkole pan Dariusz Bełdowski. Specjalista terapii uzależnień, doświadczony realizator programów profilaktycznych i terapeutycznych. Od wielu lat kieruje Poradnią Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Legnicy.

Wszystkie klasy piąte, szóste i jedna czwarta uczestniczyły w ciekawych warsztatach dotyczących uzależnień. Psychoterapeuta podkreślał także rolę wartości w życiu młodego człowieka. Uczniowie wskazali RODZINĘ jako podstawową i najważniejszą dla nich wartość.

Zajęcia z pracownikiem MONAR-u zostały sfinansowany ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Organizacją zajęła się  pedagog Maria Pura.

  (szerokość: 375 / wysokość: 211) (szerokość: 375 / wysokość: 211)

  (szerokość: 375 / wysokość: 281) (szerokość: 375 / wysokość: 281)
  (szerokość: 375 / wysokość: 281) (szerokość: 375 / wysokość: 281)


Program edukacyjny „ALFA"  (szerokość: 750 / wysokość: 562)


           30 stycznia w naszej szkole zostały przeprowadzone zajęcia  przez policjantów z Komisariatu Policji w Chojnowie, w ramach programu „Alfa".

             W zajęciach uczestniczyli wszyscy uczniowie szkoły od klasy I do VI wraz z nauczycielami.

       Działania policjantów były ukierunkowane na podniesienie świadomości i kształtowanie pożądanych postaw i zachowań uczniów i nauczycieli, w sytuacji zagrożeń o charakterze terrorystycznym. Program został opracowany przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pod patronatem Wojewody Dolnośląskiego.

 

         Dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach prowadzonych przez Policję. Jak się okazało, wykazywały dużą wiedzą w zakresie omawianych zagadnień. Policjanci, prowadzący zajęcia, przy wykorzystaniu opracowanych dla tego programu materiałów dydaktycznych, poruszali zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i  właściwego zachowania w sytuacji zagrożenia.

 

              Uczniowie  dowiedzieli się  między innymi  tego,  jak zachować się, gdy usłyszą strzały czy też, gdy zauważą jakiś podejrzany pakunek.


             Program : Alfa" jest skierowany do wszystkich mieszkańców województwa dolnośląskiego. Wpisuje się  w założenia „Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019" (Uchwała nr 252 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2014 r.), w którym zdefiniowane zostały zadania dla Policji.                    (szerokość: 750 / wysokość: 562)WYJŚĆ POZA  SCHEMAT

(szerokość: 375 / wysokość: 281)

  W dniu 07 października 2016r. w naszej szkole odbył się spektakl profilaktyczny

 pt. „Wyjść poza schemat" dla klas V i VI. Grupa teatralna Inspiracja z Krakowa była

 w naszej szkole już kolejny raz.

Tematem przedstawienia była cyberagresja, czyli różne formy przemocy w postaci prześladowania, zastraszania, nękania, wyśmiewania w stosunku do innych użytkowników sieci za pomocą dostępnych komunikatorów – portali internetowych, telefonów komórkowych. Najczęściej występuje w postaci wysyłania obraźliwych e-maili i SMS-ów, publikowania ośmieszających zdjęć, filmów i informacji na temat innych osób, wypisywania upokarzających i obraźliwych komentarzy, podszywania się pod inną osobę w sieci.

Po spektaklu odbyła się pogadanka z uczniami. Aktorzy uświadamiali uczniom, że należy reagować na przemoc poprzez mówienie o niej osobom dorosłym – np. rodzicom, nauczycielom w szkole, pedagogowi szkolnemu czy innej osobie zaufanej.

Aktorzy przedstawili także słuchaczom zasady antyhejtowe:
- Zastanów się, zanim odpowiesz na hejtowski komentarz. Nie daj się ponieść emocjom, nie odpowiadaj pod wpływem chwili.
- Nie odpowiadaj agresją na agresję, w ten sposób jedynie prowokujesz hejtera do dalszego obrażania.
- Gdy coś ci się nie podoba lub denerwuje cię, wyraź to kulturalnie, nie hejtuj.
- Jeżeli nie możesz poradzić sobie z hejterem, zgłoś to osobie zaufanej.

Spektakl uświadomił uczniom, że praktykowane przez nich „niewinne zabawy" mogą wyrządzić ogromną krzywdę drugiej osobie oraz co najważniejsze zabawy te nie kończą się

z chwilą wyłączenia komputera czy telefonu, ale wysyłane treści przez długi czas są dostępne na serwerach właściciela sieci. W każdej chwili, na wniosek prokuratora, muszą być udostępnione policji.

Spektakl został sfinansowany ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Organizacją zajęła się szkolna pedagog Maria Pura.

 (szerokość: 375 / wysokość: 281) (szerokość: 375 / wysokość: 281)

  (szerokość: 750 / wysokość: 562)

        

                                                                                     

                                                         W KRAINIE BAJTÓW

               

 (szerokość: 375 / wysokość: 281)Na zaproszenie pani pedagog w dniu 7 października 2016 r , w naszej szkole gościła grupa teatralna Inspiracja z Krakowa. 

Uczniowie klas III i IV wzięli udział w przedstawieniu profilaktyczno – edukacyjnym

 pt. "W krainie bajtów".

To przedstawienie było  satyryczną opowieścią o zagrożeniach wynikających z uzależnienia młodych osób od telewizji, internetu i gier komputerowych.

Dzieci wspaniale się bawiły, ale przede wszystkim uczyły się jak bezpiecznie i mądrze posługiwać się internetem i unikać pułapek, które może on stwarzać. Uczniowie dowiedzieli się, że  "surfując" w sieci można być narażonym na wiele niebezpieczeństw. Teraz wiedzą, że nie należy:

1.     odpowiadać na nieznane maile,

2.     zdradzać swoich danych osobowych,

3.     siedzieć więcej niż 30 min. przy komputerze dziennie,

4.     zaniedbywać przyjaciół i swoich obowiązków.

Przedstawienie zostało sfinansowane z funduszy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chojnowie.

   (szerokość: 375 / wysokość: 281) (szerokość: 375 / wysokość: 281)

  (szerokość: 750 / wysokość: 562)

  WIĘCEJ ZDJĘĆ W GALERII     E.R

 

 

Życzymy bezpiecznych i słonecznych wakacji!!
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie