(szerokość: 375 / wysokość: 280)04.09.2017 r. o godz. 9.00. na placu apelowym Szkoły Podstawowej nr 4 im. J. Korczaka w Chojnowie zgromadzili się uczniowie, nauczyciele i rodzice, aby uroczyście rozpocząć rok szkolny 2017/2018.

            Głównymi bohaterami uroczystości byli uczniowie klas I, którzy zostali gorąco przywitani przez całą społeczność szkolną, a zwłaszcza przez dyrektora szkoły – p. Beatę Miler-Kornicką. W swoim przemówieniu pani dyrektor przypomniała, że rok szkolny 2017/2018 to rok wprowadzenia zmian w systemie edukacji. Z dniem 1 września Szkoła Podstawowa nr 4 została przekształcona w ośmioletnią szkołę podstawową. Uczniowie klas VII nadal są uczniami tej szkoły i na zakończenie edukacji w klasie ósmej będą pisać egzamin ósmoklasisty, który obejmować będzie trzy obowiązkowe przedmioty: język polski, matematykę i język obcy. Wynik tego egzaminu będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do szkoły ponadpostawowej. Uczniowie, którzy obecnie są w klasie IV w roku szkolnym 2021/22 będą zdawać egzamin ósmoklasisty na nowych zasadach, czyli z przedmiotów obowiązkowych oraz egzamin z przedmiotu wybranego spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii i historii.

            Od bieżącego roku szkolnego w klasach I, IV i VII obowiązywać będzie tzw. nowa podstawa programowa. Nauczyciele naszej szkoły już od maja uczestniczą w szkoleniach w tym zakresie. Ponad to w tym roku po raz pierwszy w naszej szkole utworzony został oddział klasy sportowej, jest to klasa IVa, która będzie miała tygodniowo 10 godzin zajęć z wychowania fizycznego.

            W roku szkolnym 2017/18 zwiększa się liczba oddziałów naszej szkoły i wynosi 25. Co za tym idzie – wzrasta liczba uczniów, która na dzień 4 września wynosi 595. Uczniowie klas VII zajęcia będą odbywali w budynku Gimnazjum nr 2, gdzie nad ich bezpieczeństwem oraz nad organizacją pracy szkoły czuwać będzie wicedyrektor – p. Małgorzata Cieśla.

            Omawiając przygotowania do wprowadzenia reformy pani dyrektor powiedziała, że przygotowania te trwały przez cały okres wakacyjny. Do budynku szkoły został doprowadzony światłowód, dzięki czemu uzyskaliśmy dostęp do Internetu o prędkości 100 mb/1. Pracownia komputerowa dla klas IV-VI została wyposażona w nowe komputery. Zmodernizowano także pracownię informatyczno-językową dla klas I-III. Rada Rodziców zakupiła nową tablicę interaktywną. Odnowiono pomieszczenie do odrabiania zadań w świetlicy, pomalowano hol w „małym" budynku szkoły oraz szatnie. Dzięki współpracy z organem prowadzącym i  zaangażowaniu rodziców odmalowano niektóre klasopracownie.

            Na koniec swojego wystąpienia pani dyrektor życzyła wszystkim udanego roku szkolnego. Wyraziła pewność, że uczniowie jak najlepiej wykorzystają nadchodzący czas do stawania się lepszymi, mądrzejszymi ludźmi. Zapewniła, że w trudnych chwilach wszyscy uczniowie mogą liczyć na pomoc ze strony wychowawców, nauczycieli, a także dyrekcji szkoły. Najmłodszym uczniom szkoły – wspaniałym i uśmiechniętym pierwszakom – p. dyrektor złożyła życzenia samych sukcesów i dobrego samopoczucia w naszej szkole, której patron Janusz Korczak powiedział: „Pozwólmy dzieciom błądzić i dążyć do poprawy".

            Rok szkolny 2017/2018 został otwarty!


  (szerokość: 375 / wysokość: 280) (szerokość: 375 / wysokość: 280)

  (szerokość: 730 / wysokość: 547)

  (szerokość: 375 / wysokość: 280) (szerokość: 375 / wysokość: 280)

  (szerokość: 730 / wysokość: 547)

  (szerokość: 730 / wysokość: 547)

  (szerokość: 730 / wysokość: 547)

  (szerokość: 730 / wysokość: 547)

 Więcej zdjęć w galerii  E.R

 Informacja dla Rodziców - od 01 czerwca 2018r stołówka szkolna będzie nieczynna ze względu na gruntowny remont.


2018 - 100-LECIE  NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI


                                
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie