TYDZIEŃ KULTURY CISZY

Hałas jest jednym z najniebezpieczniejszych wrogów człowieka. Hałas ma ujemny wpływ na zdrowie, zmniejszają wydajność pracy, utrudniają wypoczynek i koncentrację. W zeszłym tygodniu w świetlicy szkolnej przez cały tydzień wychowawcy świetlicy starali się zminimalizować hałas dobiegający z sal.  Dzieci zapoznały sę ze skutkami nadmiernego hałasu, wspólnie wykonywały ćwiczenia wyciszająco-relaksacyjne, któe podobały im się najbardziej.

                                                                                                                     Aleksandra Korba

 (szerokość: 750 / wysokość: 562)

 (szerokość: 750 / wysokość: 562)

 (szerokość: 750 / wysokość: 562)

 (szerokość: 750 / wysokość: 563)

  E.R

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie