(szerokość: 565 / wysokość: 447)


Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy organizuje dwa zimowiska dla dzieci i młodzieży w wieku 8-15 lat w Kudowie Zdroju oraz Karpaczu.

Aby zapisać dziecko na zimowisko należy zadzwonić pod numer: 76 724 51 09, lub wysłać e-mail: tpd.legnica@wp.pl z prośbą o zarezerwowanie miejsca, podać turnus jaki Państwa interesuje, pełne dane dziecka, dowód wpłaty zaliczki oraz numer telefonu kontaktowego. Po karty kwalifikacyjne na kolonie należy się zgłosić do naszej siedziby— al. Orła Białego 2 w Legnicy.

 

I ZIMOWISKO
8 -dniowe od 26 stycznia do 2 lutego 2019 r. w Kudowie Zdrój – HOTEL Uzdrowiskowy St. George dla dzieci w wieku 8-13 lat – koszt zimowiska 750 zł

II ZIMOWISKO
10 -dniowe od 28 stycznia do 6 lutego 2019 r. w Karpaczu – HOTEL Ośrodek Morion  dla dzieci w wieku 8-13 lat – koszt zimowiska 1100,00 zł

 

ZOBACZ PRZYGOTOWANĄ OFERTĘ 

 

Karty kwalifikacyjne wydawane są od 1 października 2018 r. 

Dziecko zostanie zakwalifikowane po wpłacie do 10 dni od pobrania karty przez rodziców 200 zł zaliczki. 

Zaliczkę na zimowisko w wysokości 200 zł należy wpłacać w terminie do 10 dni od pobrania karty na konto:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Legnicy
Bank Santander Bank Polska S.A. 83 1090 2066 0000 0001 1972 8118

TYTUŁ PRZELEWU: Imię i nazwisko dziecka, turnus, miejscowość zimowiska

Pozostałą kwotę można wpłacać w dwóch, trzech lub czterech ratach do 10 listopada, 10 grudnia 2018 r. i do 4 stycznia 2019 r .

Ze względu na wysoki standard obiektów prosimy kwalifikować uczestników, którzy nie sprawiają problemów wychowawczych i potrafiących przestrzegać regulaminy wypoczynku.

Dzieci wywodzące się z rodzin posiadających kartę dużej rodziny  z Legnicy mogą liczyć na 10 % zniżki.

Dzieci z Legnicy z rodzin o dochodzie niższym niż 800 zł na osobę mogą liczyć na zniżki .

Termin ostatecznego zwrotu kart kwalifikacyjnych i wpłat za zimowisko mija 4 stycznia 2019 r.

 

BEZPIECZNYCH I POGODNYCH WAKACJI!!!
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie