Oświadczenie do pobrania (35.50 kb)
 

Chojnów, dnia ……….…………………

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

Oświadczam, że potwierdzam wolę przyjęcia mojego syna/córki ………………………………………………………………………………… do klasy I Szkoły Podstawowej nr 4 im. J. Korczaka w Chojnowie w roku szkolnym 2020/2021.

 

 

 

 

 

                                     ……………………………..…………………..

czytelny podpis rodzica(prawnego opiekuna)

 

 

 

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie