W  roku szkolnym 2013/2014 w szkole jest prowadzony program profilaktyczny „PLECAK W DORASTANIE", którego autorem i wykonawcą jest pedagog szkolny Maria Pura.

 

Program jest dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci ze starszych klas szkoły podstawowej.

 

Celem programu jest:

·dostarczenie uczniom wiedzy z zakresu uzależnień od środków odurzających, gier komputerowych i internetu oraz pokazanie zdrowego stylu życia.

·kształtowanie umiejętności interpersonalnych, zachowań asertywnych, dostrzeganie swoich mocnych stron, zwiększenie poczucia własnej wartości, poznanie sposobów koncentracji uwagi i skutecznego uczenia się.

Program jest zbudowany z 19 bloków tematycznych.

Uczestnicy zajęć otrzymają wsparcie w zakresie ich własnych problemów, na które napotykają w środowisku szkolnym, rówieśniczym i rodzinnym.

Wsparcie otrzymają także rodzice uczestników, poprzez uczestnictwo w dwóch spotkaniach warsztatowych.

W zajęciach bierze udział 8 uczniów. Spotkania odbywają się systematycznie, po 2 godziny w tygodniu.

Pracujemy, stosując takie metody:

·gry i zabawy

·ćwiczenia relaksacyjne

·prace plastyczne

·swobodne wypowiedzi

·dyskusja kierowana

·odgrywanie scenek

·burza mózgów

·trening asertywności

 

Czas realizacji programu:   IX.2013 r -VI.2014 r

 


Życzymy bezpiecznych i słonecznych wakacji!!
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie