(szerokość: 674 / wysokość: 620)


                      Od roku szkolnego 2006/2007 działa w naszej Szkole Szkolny Zespół Wspierania Uzdolnień. Jednym z działań zapoczątkowanych przez Zespół jest też coroczne przyznawanie tytułu Asa Czwórki dla ucznia wyróżniającego się wysoką średnią ocen oraz osiągnięciami w konkursach przedmiotowych, a także Korczakowca dla ucznia, którego postawa i zachowanie oraz zaangażowanie w życie szkoły zasługuje na szczególne docenienie. Tytuły te przyznawane są na poziomie klas IV, V i VI. Po raz pierwszy As Czwórki i Korczakowiec zostali wybrani właśnie w roku szkolnym 2006/2007 i od tamtej pory tradycją stało się przyznawanie tych tytułów na zakończenie każdego roku szkolnego.

29.05.2017 r. o godz. 17.00 SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA RODZICÓW KLAS III W SPRAWIE REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ

UWAGA! OD 1 KWIETNIA 2016 r. ZMIANA NUMERU KONTA: 91 1020 3017 0000 2302 0381 0892 Za maj 201780 zł.

                                          
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie