„ Maluchy lubią wiersze"

 

            21.03.2019  GODZINA 17.00 - ŚWIETLICA SZKOLNA

 

     Cele konkursu:

·       popularyzowanie poezji dziecięcej,

·       rozwijanie zdolności recytatorskich,

·       prezentacja umiejętności dzieci,

·       wspieranie działań twórczych dzieci.

    Zasady uczestnictwa:

·       konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III ( każdą klasę reprezentować będzie jedno dziecko )

·       zgłoszenia uczniów do konkursu dokonuje wychowawca klasy do organizatorek,

·       konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego z literatury dziecięcej.

     Przebieg konkursu

    Po zaprezentowaniu przez uczestników przygotowanych wierszy, komisja uda się na naradę, po której zostanie ogłoszony werdykt.

 

     Kryteria oceny

 

Powołana komisja dokona oceny wg następujących kryteriów:

·       stopień opanowania tekstu,

·       dykcja, intonacja ,tempo,

·       niestosowanie gestykulacji,

·       ogólny wyraz artystyczny .

      

Nagrody

 

Zdobywcy I ,II i III otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.

Pozostali uczestnicy dyplomy uczestnictwa i nagrody rzeczowe.

 

                                                                Organizatorki : Alicja Gac, Karolina Socha

 

 

Życzymy bezpiecznych i słonecznych wakacji!!
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie